ร่วมงานกับเรา

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายหัวกะทิแท้ 100 % ตราอร่อยดี และอาหารสำเร็จรูประดับโลก มีความประสงค์รับสมัครทีมขายสำหรับตลาดภายในประเทศ ดังต่อไปนี้


ตำแหน่งงาน จำนวนที่เปิดรับ #
พนักงานขายต่างจังหวัด (TRADITIONAL TRADE OFFICER) 3 ตำแหน่ง
หัวหน้าเขตขาย ( TRADITIONAL TRADE SUPERVISOR) 1 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ขาย MODERN TRADE (MODERN TRADE OFFICER) 1 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่พัฒนาช่องทางจำหน่าย TT (CHANNEL DEVELOPMENT TT OFFICER) 3 ตำแหน่ง
หัวหน้าส่วนบริหารร้านค้า TT (TRADE MARKETING SUPERVISOR) 2 ตำแหน่ง
PRICING OFFICER 1 ตำแหน่ง
PACKAGING OFFICER 1 ตำแหน่ง
QS OFFICER/ASST SUPERVISOR/SUPERVISOR 1 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ขายหน่วยรถเงินสด (SALE CASH VAN) 3 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่การตลาดและวางแผนการผลิต (MARKETING PLANNING OFFICER) 1 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่พัฒนาช่องทางจำหน่าย MT (CHANNEL DEVELOPMENT OFFICER) 1 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารร้านค้า TT (TRADE MARKETING OFFICER) 1 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ธุรการขาย(SALE ADMIN) 2 ตำแหน่ง