บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
155/1 หมู่ 1 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง
อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
โทรศัพท์ : 02-315-4171-76
Call Center : 095-375-9814-5
[email protected]
@AroyDCoconutmilk
อร่อยดี