> Aroy D / Home
 • rev-full1
  Image 1
  Image 1
  Image 1
 • Rev Full
  Image 1
  Image 1
 • Rev Full
  Image 1
 • Rev Full
  Image 1

VIDEO
คั้นคุณภาพ จากมะพร้าวคัด 100%
กว่า 30 ปี เราผลิตกะทิแท้ 100%
ด้วยความเอาใจใส่ทุกๆ ขั้นตอน
การผลิต

AROY-D COOKING
Aroy-D Cooking Club
เมนูแนะนำสำหรับชาวอร่อยดี
ด้วยกะทิจาก สวนมะพร้าวที่ได้คุณภาพ

PRODUCT
เราผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย
ได้มาตรฐาน ด้วยความใส่ใจในคุณภาพ
มาเป็นอันดับ 1

COCONUT EXPERT
กะทิอร่อยดี เห็นความสำคัญในการ
รักษาสภาพแวดล้อมของชุมชน
ในเขตพื้นที่ตั้งของโรงงาน